Disclaimer

Home/Disclaimer
Disclaimer 2016-11-29T19:05:39+00:00

Koopjedrone.nl

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • De eigenaar: de eigenaar van de website
  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • U: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • De content: alle in de website aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer:

  • De content is door Koopjedrone.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Koopjedrone.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • Koopjedrone.nl is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Koopjedrone.nl te worden verzocht.