Wetgeving

Home/Wetgeving
Wetgeving 2016-11-29T19:05:39+00:00

Veilig vliegen met drones
Drones zijn steeds vaker te zien in het luchtruim. Daarom is er een wetgeving voor deze populaire onbemande vliegtuigen of helikopters. Vliegen met drones is leuk en biedt talloze mogelijkheden. Om het vliegen met drones voor iedereen veilig te laten verlopen zijn er wel regels. Geldt dit voor alle drones? Jazeker, zelfs met een kleine speelgoed-drone ben je ‘gebruiker van het luchtruim’ en gelden de luchtverkeersregels. Ga je dus een drone kopen? Lees dan eerst even de volgende regels voordat je het luchtruim betreedt!

Drones Wetgeving

Op veilige afstand
Een belangrijke regel is dat je met een drone niet boven groepen mensen of aaneengesloten bebouwing, (spoor)wegen of andere bouwwerken mag vliegen. Ook mag je niet hoger dan 50 meter boven de grond. Omdat drones een risico vormen voor andere luchtvaartuigen, zoals traumahelikopters, moet je je drone direct aan de grond zetten als er een ander luchtvaartuig aankomt. Ook is het verboden om in de buurt van luchthavens of andere no fly zones komen. Filmen en fotograferen met een drone mag, mits je de privacy van anderen respecteert.

Mini Drone Regeling
De Mini Drone Regeling maakt het voor professionele gebruikers makkelijker om met drones tot 4 kilogram te vliegen. Een gebruiker dient nog wel een vliegvaardigheidsbewijs te halen, maar het wordt een stuk makkelijker en goedkoper om deze zogenaamde ‘ROC-Light’ vergunning te behalen.

Wie mag een ROC-Light vergunning aanvragen?
Iedereen met een leeftijd van minimaal 18 jaar en kan aantonen te beschikken over voldoende bekwaamheid om op een veilige manier deel te nemen aan het luchtverkeer, kan zich inschrijven voor de ROC-Light vergunning. Via een theorie-examen wordt je kennis getoetst op verschillende onderwerpen, zoals luchtvaartregels, meteorologie, navigatie, operationele procedures, enzovoort.

Wat heb je nog meer nodig?
Naast het bezit van een ROC-LIGHT-vergunning dient een professionele gebruiker ook:
– zijn/haar drone te registreren,
– te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering.

Regelgeving
Ook moeten gebruikers natuurlijk de regelgeving in acht nemen. Zo dient de vlucht worden uitgevoerd tot een afstand van maximaal 100 meter van de bestuurder en mag de drone niet hoger vliegen dan 50 meter.

4 kilo
De Mini Drone Regeling is alleen van toepassing op drones tot 4 kilogram. De keuze voor 4 kilo is te rechtvaardigen na een vergelijking van de nationale regelgeving voor dronegebruik in andere EU-lidstaten, waar ook een vergelijkbare grens van toepassing is.

1 kilo
Voor de zogenaamde micro-drones tot 1 kilogram is er vanaf 1 juli 2016 voor professioneel gebruik zelfs helemaal geen vergunning meer nodig. Hiervoor dient enkel de drone geregistreerd en verzekerd te zijn.

Checklist folder
De Rijksoverheid heeft een handige checklist gepubliceerd met in het kort de belangrijkste regels op een rijtje. Je kan de leaflet HIER downloaden.

Handhaving
Handhaving van de regels voor het vliegen met drones ligt bij de politie. Voor het niet naleven van de regels kan een boete worden gegeven en kan de drone in beslag worden genomen.

De voornaamste regels voor veilig vliegen met drones op een rijtje:
•    Check of je voldoende verzekerd bent (WA-verzekering)
•    Controleer je drone voor elke vlucht
•    Vlieg niet boven mensen, (spoor)wegen, gebouwen en andere bouwwerken
•    Houd je drone altijd goed in zicht
•    Vlieg alleen bij daglicht
•    Houd afstand van en verleen voorrang aan alle andere luchtvaartuigen
•    Vlieg niet hoger dan 50 meter boven de grond of het water
•    Blijf uit de buurt van alle luchthavens (klein en groot) en andere no fly zones (zoals aanvliegroutes Schiphol en militaire laagvliegzones)
•    Filmen en fotograferen mag, maar respecteer ieders privacy

Meer informatie
Meer informatie over veilig vliegen met drones vind je op www.rijksoverheid.nl/drones

Tip: Op onderstaande overzicht staan de bij wet geregelde ‘no fly zones’ in Nederland. Hier is het streng verboden om met een drone te vliegen!

noflynederland